The Importance of Stakeholder Involvement in Strategic Development of Destination Management: The Case of the Mirna Valley Destination

Authors

  • Maja Žibert Faculty of Tourism University of Maribor
  • Marko Koščak
  • Boris Prevolšek

Abstract

The aim of this paper is to explain further the importance of stakeholder involve-
ment in strategic development of destination management with the purpose of getting a deeper understanding of what different stakeholders perceive as more or less important when it comes to destination management. Key concepts of strategic and destination management are explained in the theoretical part. Based on this, we have posed ourselves the main research question: What are the desires of different stakeholders in the development of the destination in the light of strategic management? Explanations and viewpoints of other authors were summarized, and attempts were made to derive new viewpoints based on our research questions. Results confirm the findings that the life of the local population should be included and engaged actively in the development, when developing the destination and identifying the potentials. Each group of stakeholders plays a special role in the development of the destination. This paper offers an overview of the analysis challenges and trends in the develop ment of a small tourist destination. The most reasonable and appropriate for small destinations is to undertake the management of ‘bottom-up’ and to consider a common brand, which will provide recognition of the place and its key tourism products.

Keywords: strategic management, destination management, stakeholders,
development of destination

References

Alič, A. in Cvikl, H. (2011). Uvod v turizem in destinacijski menedžment. Zavod IRC. Ljubljana.

Brezovec, A. & Nemec Rudež, H. (2009). Marketing v turizmu: izhodišča za ustvarjalno razmišljanje in upravljanje. Portorož: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica.

Bieger, T. (2005). Management von Destinationen und Tourismusorganisationen. 6. Auflage.

Munchen: Oldenbourg.

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management,

, 97 – 116.

Juvan, E. (2010). Destinacijski managmnet. Portorož: Turistica, 2010

Konečnik, M. (2003). Opredelitev, vrste in kooperativne funkcije turistične destinacije, Organizacija, 36, št. 5.

Magaš, D. (1997): Turistična destinacija. Opatija: Hotelijerski fakultet.

Manenta, M., Cerato, M. (2000). From detination to destination marketing and management: designung and respositioning tourism product. Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina.

Nemec Rudež, H. & Zabukovec Baruca, P. (2011). Trženje turističnih destinacij. Koper: Univerzitetna založba Annales.

Občina Šentrupert – predstavitev RC Novo mesto. Dostopno na: http:/ / www.sentrupert.si/

media/objave/ dokumenti/ 2015/ 4-redna-seja/ Zapisnik _ 4__redne_ seje_ OS_ 25_3_2015.pdf, 20.2.2017

Pak, M., & Tomin Vučković, M. (2007). Oblikovanje konkurenčne prednosti destinacije. Turizem. Turizem: časopis za menedžment in trženje v turizmu, 11 (90), 8 – 9.

Sternad, S., Boršič, D. & Tominc, P. (2013). Navodila za izdelavo pisnih del na Ekonomsko-

poslovni fakulteti. Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta.

STO Slovenija (2016): Turizem v številkah 2015, dostopno na: www. slovenia. info/pictures/

TB_board/atachments_1/2016/spirit_tvs_2015_A4_SLO_dodatek_21688.pdf,12.3.2017

Studio MKA d.o.o. (2013). Strateško akcijski načrt za vzpostavitev turistične destinacije Mirnska dolina. Interno gradivo. Mokronog: MKA d.o.o.

UNWTO (2007). A Practical Guide to Tourism Destination Management. Madrid: World Tourism Organization.

Vodeb, K. (2014). Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta. Koper: Univerza na Primorskem.

Zagoršek, H., Jaklič, M., Bregar, L., Hribernik, A. & Rašković, M. (2008). Ocena ekonomskega pomena turizma v Sloveniji v letu 2003 in ekstrapolacija za leto 2006. Ljubljana: MG RS, Direkotrat za turizem.

Downloads

Published

2017-09-28

How to Cite

Žibert, M., Koščak, M., & Prevolšek, B. (2017). The Importance of Stakeholder Involvement in Strategic Development of Destination Management: The Case of the Mirna Valley Destination. Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal, 10(1). Retrieved from https://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/84

Issue

Section

Articles